Jubileusz 800-lecia Greccio

8 XII 2023 – 2 II 2024 odpust zupełny

  • 800 lat temu (w 1223 r.) św. Franciszek z Asyżu stworzył pierwszą żywą szopkę w małej górskiej wiosce Greccio w środkowych Włoszech. To wydarzenie zapoczątkowało tradycję budowania szopek i organizowania jasełek.
    W związku z tym jubileuszem, Penitencjaria Apostolska udzieliła przywileju odpustu zupełnego dla wszystkich, którzy w dniach od 8 grudnia 2023 r. do 2 lutego 2024 r. nawiedzą kościół franciszkański i zatrzymują się na modlitwie przed umieszczonymi tam żłóbkami. Poza nawiedzeniem i modlitwą należy spełnić zwykłe warunki odpustu: wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca Świętego. Chorzy lub fizycznie niezdolni do przybycia do świątyni, mogą również skorzystać z daru odpustu zupełnego ofiarując Panu swoje cierpienia lub wypełniając pobożne praktyki. Zgłębiając jeszcze bardziej tajemnicę wcielenia, duchowo odnawiajmy się przy żłóbku Chrystusa.

DEKRET - PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Dla wzrostu pobożności wiernych i zbawienia dusz, na mocy specjalnych uprawnień nadanych jej przez Jego Świątobliwość Franciszka, naszego ojca w Chrystusie i z Opatrzności Bożej papieża, zważywszy na niedawno przedłożone prośby najprzewielebniejszych ministrów generalnych z konferencji rodziny franciszkańskiej w osiemsetną rocznicę urządzenia po raz pierwszy żłóbka przez świętego Franciszka w Greccio w 1223 roku, łaskawie udziela z niebiańskich skarbców Kościoła odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa według intencji Ojca Świętego), który mogą uzyskać wierni szczerze skruszeni i pobudzeni miłością Bożą, od uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia 2023 roku, do święta Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego 2024 roku, a który mogą także ofiarować, na sposób wstawiennictwa, za dusze wiernych przebywających w czyśćcu, jeśliby w formie pielgrzymki, grupowo albo indywidualnie, nawiedzili dowolny kościół rodziny franciszkańskiej gdziekolwiek na świecie i pobożnie uczestniczyli w jubileuszowych obrzędach lub przynajmniej zatrzymali się przed ustawionym tam żłóbkiem, oddając się przez odpowiedni czas pobożnym rozmyślaniom, zakończonym modlitwą Pańską, wyznaniem wiary i wezwaniami do Świętej Rodziny Jezusa, Maryi, Józefa oraz świętego Franciszka z Asyżu.

Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie są w stanie wyjść z domu, tak samo mogą uzyskać odpust zupełny, wzbudziwszy żal za grzechy i postanowienie wypełnienia, skoro tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajnych warunków, jeśliby w sposób duchowy przyłączyli się do obchodów jubileuszowych, ofiarowując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy, boleści lub dolegliwości własnego życia. Żeby zaś przez wzgląd na pasterską miłość dostęp do Bożego przebaczenia otrzymywanego za pośrednictwem władzy kluczy Kościoła był łatwiejszy, ta Penitencjaria usilnie prosi, aby ojcowie z rodziny franciszkańskiej ochoczo i wielkodusznie oddawali się sprawowaniu sakramentu pokuty.
Niniejszy dekret jest ważny bez względu na wszelkie przeciwne postanowienia.

Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej,
w dniu 14 listopada 2023 roku od Wcielenia Pańskiego.

Kard. Mauro Piacenza
Penitencjarz Większy
Ks. prałat Krzysztof Nykiel
Regens