10  NIEDZIELA ZWYKŁA
9 czerwca 2024

1. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, które odprawiamy codziennie po wieczornej Mszy Św. o godz. 17.00.

2. W czwartek 13 czerwca przypada Dzień Fatimski. Zapraszamy na różaniec fatimski o godz. 19.00, a po nim o godz. 19.30 Msza Św. i procesja fatimska z figurą Matki Bożej zakończona Apelem Maryjnym. Msza św. sprawowana będzie w intencjach zbiorowych do Matki Bożej, które można składać do koszyka przy figurze Matki Bożej Fatimskiej.

3. W czwartek, 13 czerwca przypada liturgiczne święto św. Antoniego. UROCZYSTOŚĆ ODPUSTU ŚWIĘTEGO ANTONIEGO obchodzić będziemy w SOBOTĘ 15 CZERWCA.
O godz. 11.00 zapraszamy parafian i mieszkańców Barczewa na powitania łosierów – pieszych pielgrzymów – przy kapliczce na skrzyżowanie ulic Kościuszki z Obrońców Warszawy, którzy przybędą z Jedzbarka i okolic oraz z Wrócikowa i Łęgajn. Po powitaniu przyprowadzimy łosiery wraz z orkiestrą dętą do kościoła, a o godz. 11.30 będzie następne powitanie łosierów, tym razem przy pętli autobusowej na ul. Warmińskiej, powitamy pielgrzymów od strony północnej. Zapraszamy w te miejsca do wspólnych powitań.

O godz. 12.00 rozpocznie się uroczysta Suma Odpustowa ku czci św. Antoniego. Na zakończenie Mszy św. będzie poświęcenie lilii i łosierek – przyniesionych świec wotywnych do św. Antoniego, następnie uroczysta procesja eucharystyczna ulicami naszego miasta z niesionymi poświęconymi liliamu – wokół Ratusza a po procesji błogosławieństwo małych dzieci i matek w stanie błogosławionym oraz uczczenie Relikwii św. Antoniego. Przynieśmy ze sobą do poświęcenia lilie, które są jednym z rekwizytów św. Antoniego. W tym roku szczególnie chcemy, by te lilie były przekazicielem błogosławieństwa Bożego: i tak: jeśli ktoś będzie modlił się w swojej intencji, to pobłogosławioną lilię może zabrać ze sobą lub zostawić u św. Antoniego; jeśli ktoś będzie się modlił za osobę chorą, może lilię zanieść tej osobie chorej; jeśli ktoś modlić się będzie za osobę zmarłą, może tę lilię zanieść na grób tej osoby.
Podczas uczczenia relikwii św. Antoniego będziemy mogli otrzymać specjalnie przygotowane chlebki św. Antoniego. Msza św. Odpustowa sprawowana będzie m. in. w intencjach złożonych do skrzynki z intencjami do św. Antoniego, które bezpośrednio przed Mszą św. będą odczytane.

4. Po uroczystości w świątyni rozpocznie się XI Franciszkański Festyn Rodzinny, który będzie trwał do godz. 21.00 na wydzielonej części Starego Miasta. Szczegóły można przeczytać na plakatach. Serdecznie wszystkich zapraszamy! Zapraszamy całe rodziny z dziećmi – najpierw na część modlitewną do świątyni, a potem na część rozrywkową na festynie. Będzie dużo stoisk i straganów, będzie można dobrze zjeść i się napić. Będzie można się pobawić i nabyć „Antoniańskie cegiełki szczęścia”. Będzie jeszcze wiele innych ciekawych atrakcji. Cały dochód z festynu przeznaczymy na remont naszego kościoła. Zapraszamy serdecznie – „do tańca i do różańca”!

5. Można jeszcze do środy przynosić przedmioty do loterii na Festyn Rodzinny a jeśli ktoś chciałby wesprzeć finansowo, czy może zasponsorować jedną z głównych nagród, prosimy o osobisty kontakt z o. proboszczem. Osoby, które chciałyby upiec i ofiarować ciasta na festyn prosimy je przynieść w sobotę rano. Kto chciałby przygotować pierogi, prosimy zgłosić się do zakrystii. Za wsparcie i życzliwość składamy serdeczne Bóg Zapłać!

6. Dziękujemy IV Róży Różańcowej i parafianom z wyznaczonej ulicy za posprzątanie i przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. Na Odpust Św. Antoniego i na przyszłą niedzielę prosimy o przygotowanie kościoła V Różę i parafian ul. Mazurskiej, Cichej i Obrońców Warszawy w piątek po wieczornej Mszy Św. Za dwa tygodnie prosimy VI Różę i parafian ul. Grunwaldzkiej i Mostowej. Jak zawsze zapraszamy również osoby chętne do pomocy.

7. Dziękujemy też I, V i VII Róży oraz osobom, które przesłały na konto lub przekazały osobiście ofiary na remont kościoła, łącznie w ostatnim tygodniu 1230 zł. Za wszystkie ofiary, życzliwość, modlitwę składamy serdeczne Bóg Zapłać!

8. Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka oraz pamiątkowa broszura o naszym kościele.

Życzymy wszystkim Wam wielu łask Bożych przez ręce św. Antoniego Padewskiego!

 


Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
 w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

 

Podpisali Członkowie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski
Jasna Góra, 2 maja 2024

Za zgodność:

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski