zapowBarczewo.


Sakrament małżeństwa zamierzają zawrzeć:

Zapowiedź  1-sza, 2-ga i 3-cia:

Aktualnie brak zapowiedzi

 

 Osoby tych młodych ludzi polecamy modlitwom nas wszystkich, a ktokolwiek wiedziałby o istotnych przeszkodach zachodzących między nimi, proszony jest o poinformowanie o tym w kancelarii parafialnej.