ministranci

Termin łaciński ministrare oznacza „służyć, pomagać”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych

Zasady ministranta, którymi powinien kierować się w swoim życiu i postępowaniu:

Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

Ministrant służy Chrystusowi w ludziach,

Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem,

Ministrant rozwija w sobie życie Boże,

Ministrant poznaje liturgię i nią żyje,

Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość,

Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie,

Ministrant zdobywa kolegów i koleżanki  dla Jezusa,

Ministrant jest pilny i sumienny w nauce,

Ministrant modli się za swoją rodzinę, Ojczyznę i parafię.

Grono Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO) naszej parafii stanowią:

(dane nieaktualne)

Ministranci i ministrantki:

Marta Dziekanowska
Agnieszka Łysek
Krysia Kińska
Filip Gorczyca
Wiktor Szachnowicz

Lektorzy i seniorzy:

Łukasz Pucyk
Jakub Gorczyca
Paweł Gazda
Krzysztof Cis

Honorowi:

Marek Fiedorowicz
Józef Sokołowski
Kazimierz Borowski
Jan Romanowski

Opiekunem LSO jest obecnie o. Albin Łyda

 

 Punktacja ministrantów za obecność na wyznaczonych służbach i nabożeństwach w kościele:

Obecność na wyznaczonej służbie + 10 pkt  nieobecność – 10 pkt

Można zyskać dodatkowe + 20 pkt za dodatkową obecność poza swoim terminem.

Za udział w nabożeństwach tj. : Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, nabożeństwo majowe, czerwcowe, październikowe (różaniec) można zyskać + 15

Opuszczanie zbiórek bez ważnego usprawiedliwienia (od rodziców) – 20pkt

W każdy I czwartek miesiąca wszyscy ministranci i kandydaci obowiązkowo uczestniczą we Mszy św.. Msza św. jest odprawiana w intencji ministrantów i ich rodzin!!! Zachęcam również starszych ministrantów do uczestniczenia w tej Mszy św..

W każdy I piątek miesiąca ministranci (to samo dotyczy kandydatów) zobowiązani są do przystąpienia do spowiedzi św. i uczestniczenia we Mszy św. jako wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.  Ministranci i kandydaci, którzy jeszcze nie mogą przystępować do spowiedzi św. uczestniczą tylko we Mszy św..