Dzień Chorego

IFDnia 11 lutego w dzień wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w naszym kościele zgromadziło się wielu chorych i starszych wiekiem. Podczas Mszy św. o godz. 10.00 modliliśmy się za wszystkich chorych z naszej parafii i naszego miasta a także za chorych w szpitalach, hospicjach, domach pomocy społecznej. Chorzy obecni na Mszy św. otrzymali sakrament Namaszczenia Chorych a po Mszy św. uczestniczyli w nabożeństwie do Matki Bożej i otrzymali błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na sposób „lurdzki”.

Ojciec Święty Benedykt XVI w orędziu na ten dzień zachęca, by każdy z nas stał się miłosiernym samarytaninem dla człowieka, który jest obok nas.

Papieskie orędzie jest – jak ujmuje to Papież – wyrazem jego towarzyszenia wiernym w duchowej pielgrzymce z Lourdes do sanktuarium w Altötting. W tym bawarskim mieście odbędą się centralne obchody Światowego Dnia Chorego, obchodzonego corocznie w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.

Benedykt XVI poleca refleksję nad postacią Miłosiernego Samarytanina.

 Papież zachęca, by każdy z nas „stał się miłosiernym samarytaninem dla drugiego, dla człowieka, który jest obok nas”.

Ojciec Święty przywołuje przykłady postaci, które w historii Kościoła jak Miłosierny Samarytanin „pomagały osobom chorym doceniać wartość cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej”. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i św. Anna Schäffer z Mindelstetten przeżywały chorobę w zjednoczeniu z Chrystusem, sługa Boży Luigi Novarese podkreślał znaczenie modlitwy za chorych i cierpiących, Raoul Follereau opiekował się trędowatymi, bł. Matka Teresa z Kalkuty wychodziła na ulice, by spotykać cierpiących i odrzuconych. Benedykt XVI wyróżnia też postać Najświętszej Maryi Panny, która „potrafi przyjąć w tym samym uścisku wiary i miłości Syna Bożego narodzonego w betlejemskiej grocie i zmarłego na krzyżu”.