Łosiery do św. Antoniego 2023

Już po raz dziesiąty w Barczewie obchodziliśmy uroczyście Barczewskie Łosiery do św. Antoniego. Łosiery – piesze pielgrzymki przybyły z pobliskich wiosek naszej gminy m.in. z Odryt, Jedzbarka, Wrócikowa. W samo południe 10 czerwca, odprawiona została uroczysta Suma Odpustowa ku czci św. Antoniego Padewskiego, której przewodniczył Definitor Prowincjalny o. Joel Kokott OFM w koncelebrze z kapłanami z dekanatu i współbraćmi w Zakonie. Sumą Odpustową rozpoczęły się również w naszej parafii Misje Święte.

Po zakończeniu Mszy Świętej

odbyła się procesja eucharystyczna ulicami naszego miasta a następnie poświęcenie chlebków św. Antoniego i błogosławieństwo dzieci. Oprawę muzyczną w czasie wprowadzania Łosierów, w czasie Sumy Odpustowej oraz procesji zapewniła Kaszubska Rodzinna Orkiestra Dęta z Przodkowa.

Na festynie

można było kupić m.in. pierogi, bigos, grochówkę, ciasta przygotowane przez parafian oraz antoniańskie cegiełki szczęścia a całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony został na remont naszego kościoła.

Szczególne podziękowania

kierujemy w stronę Urzędu Miasta i Gminy w Barczewie, dzięki którego wsparciu finansowemu, mogliśmy wykonać zadanie publiczne: Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji, zwyczajów ludowych lub wystaw lub podtrzymywania, upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez różne formy aktywności: BARCZEWSKIE ŁOSIERY DO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO I X FRANCISZKAŃSKI FESTYN RODZINNY.

Po części religijnej dla ducha,

rozpoczęła się część dla ciała - X Franciszkański Festyn Rodzinny. Całość prowadził niezastąpiony konferansjer Paweł Czaja. Na scenie w czasie festynu wystąpiły: Kaszubska Orkiestra Dęta, Zespół folklorystyczny „Barczewianie” z Barczewa, Agencja Artystyczna – pokazy małej i wielkiej iluzji „Magic Show", oraz „Duo Paulo” z Trójmiasta, a na zakończenie festynu wystąpiła gwiazda wieczoru – „GRECCIO-REAKTYWACJA” (w składzie o. Daniel Szustak, o. Augustyn Zygmunt, o. Dacjusz Pyszka i o. Dawid Szulca). Podczas festynu nie brakowało licznych gier, zabaw i konkursów dla dzieci i całych rodzin, a miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna udostępniła swój najnowszy Samochód Ratowniczo-Gaśniczy.

Pragniemy gorąco podziękować

wszystkim, którzy przyczynili się do wspólnego pięknego przeżycia i zorganizowania Barczewskich Łosierów do św. Antoniego 2023 i X Franciszkańskiego Festynu Rodzinnego. Wielkie podziękowania kierujemy w stronę wszystkich sponsorów, instytucji i indywidualnych ludzi dobrej woli, którzy wsparli to wielkie przedsięwzięcie.

Dziękujemy

instytucjom Barczewa za wszelką pomoc i współpracę: p. Burmistrzowi Andrzejowi Maciejewskiemu i wszystkim pracownikom Urzędu Miasta w Barczewie, Radzie Miejskiej w Barczewie Centrum Kulturalno - Bibliotecznemu w Barczewie i dyrektorowi p. Robertowi Tokarskiemu za osobiste wielkie zaangażowanie, Zakładowi Usług Komunalnych, Zakładowi Budynków Komunalnych, Policji w Barczewie, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Jonkowie,

Firmom i osobom prywatnym:

Ośrodkowi Wczasowemu „Zalesie Mazury Active Spa” w Zalesiu,       
Hotelowi Azzun Orient Spa w Kromerowie
Panu Wojciechowi Mech z żoną z Barczewa         
Magazynowi stołów i ławek „ROBSON” Robert Szrajber,      
Firmie budowlano-remontowej Krzysztofa TOMCZYKA       
Restauracji „Kąsek” w Barczewie   
Dostawcy gazu „Gaz na czas”
Państwu Kondratowiczom,    
Poligrafii „Vario” Paweł Ostrowski ze Skępego,   
Kwiaciarni „Jacek i Syn Centrum Ogrodnicze”,     
Sołectwu w Jedzbarku,   
Sołectwu i wszystkim mieszkańcom Wrócikowa   
p. Teresie i Władysławowi Napierało,
p. Małgorzacie i Grzegorzowi Kozłowskim 
p. Ewie Pietkiewicz        
Rodzinom Kolender, Głowaccy i Klaja z Olsztyna,
Całej mojej Rodzinie z Przodkowa, Gdyni, Gdańska i okolic.   
Parafianom parafii św. Andrzeja Apostoła w Przodkowie,         
Osobom, którzy pomagali przy sprzątaniu placu przyklasztornego,         
Panom, którzy zawieszali bannery i dekoracje,      
Pani Grażynie i Kazimierzowi Borowskim, 
Kaszubskiej Orkiestrze Rodzinnej „Węsiora” z Przodkowa na Kaszubach,
Agencji Artystycznej „Magic Show”, „Duo Paulo” z Trójmiasta,         
Zespołowi folklorystycznemu „Barczewianie” z Barczewa,  
Dyrekcji i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie
Dyrekcji i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie        
Anonimowym Parafianom, Sponsorom i Sympatykom, którzy ofiarowali dary na „antoniańskie cegiełki szczęścia”,                 
Paniom posługującym w kuchni klasztornej ,
Wszystkim, którzy przygotowywali i obsługiwali stoiska i stragany,     
Wszystkim, którzy ofiarowali pierogi, ciasta, i inne słodycze,   
Osobom, które pomagały w organizacji uroczystości.      

Patronom medialnym: 
Telewizji kablowej „Macrosat”, Fundacji „Stacja Warmia”, Gość Niedzielny i Radio Plus.

o. Dawid Szulca OFM
wraz ze współbraćmi o. Albinem i o. Christianem