Pobłogosław Boże Dziecię

Wszystkim parafianom i gościom życzymy radosnego świętowania, otwartości na przychodzącego Pana i Jego moc. Niech Bóg udziela wam obficie swoich darów, wspomaga swoim słowem i błogosławieństwem na drogach codzienności.

Z modlitwą Franciszkanie z Barczewa:
o. Dawid, o. Albin, dk Aureliusz