Barczewski skarb monet

27 lipca 2019 roku, w wyniku prac archeologicznych, którymi kierował dr Arkadiusz Koperkiewicz, po odsunięciu stalli północnej, w północno-zachodnim narożniku znaleziono depozyt monetarny składający się z 1083 sztuk monet srebrnych z końca XVI i pocz. XVII w.

Są wśród nich srebrne monety koronne z czasów króla Zygmunta III Wazy – grosze, półtoraki, trojaki i rzadziej szóstaki, bite w latach 20. XVII w. Jest również wiele szelągów pruskich księcia Jerzego Wilhelma Hohenzollerna, który był lennikiem Rzeczypospolitej.