Wiara potrafi się nam zgubić

AntoniArtykuł z „ Gościa Niedzielnego” – czerwiec 2014 r.

Wiara potrafi się nam zgubić

Do Barczewa od kilku lat ponownie przybywają warmińskie pielgrzymki – łosiery.

Kościół św. Andrzeja Apostoła w Barczewie został wybudowany w XIV w., a w 1594 roku kard. Andrzej Batory przeprowadził generalny remont kościoła, sprowadził do niego bernardynów i dobudował do świątyni kaplicę św. Antoniego Padewskiego. I tak od blisko 400 lat do Barczewa w połowie czerwca zbierali się wierni, by wspólnie przeżywać odpust ku czci św. Antoniego.

Oprócz parafian, do miasteczka przybywały również liczne łosiery – warmińskie pielgrzymki piesze, by wyjednać u Boga dla swoich wiosek i miast przemożne wstawiennictwo św. Antoniego.

Z czasem tradycja pielgrzymkowa zanikła, ale od 2012 roku do Barczewa znowu przybywają łosiery. Tak było i tym razem – pielgrzymów powitał na rogatkach miasta proboszcz o. Dawid Szulca OFM i w towarzystwie parafian i orkiestry z Kaszub poprowadził do świątyni. Tam z kolei przybyłych na odpust przywitał o. dr Kamil Paczkowski, który przypomniał pokrótce postać św. Antoniego, poprowadził również litanię do świętego. – To szczególne miejsce, które Bóg wybrał, by obdarzyć nas szczególnymi łaskami. Każdy z nas przyniósł w sercu jakąś intencję, którą zanosi przez Boży tron. W tym miejscu szczególnie czcimy św. Antoniego i właśnie jego wzywamy w naszych potrzebach, trudnościach, kłopotach. Św. Antoniego najczęściej utożsamiamy z rzeczami zgubionymi – jak się zgubi portmonetka czy klucze to gdzie, jak nie do św. Antoniego?

Warto jednak także pomyśleć o św. Antonim jako o tym, który pomaga także odnajdywać wiarę, która dziś często gdzieś się gubi – mówił o. Paczkowski.
Uroczystej Mszy św. przewodniczył o. dr Filemon Janka, prowincjał prowincji św. Franciszka z Asyżu. W homilii mówił wiernym wiele o tym, jak wygląda dzisiaj świat i chrześcijaństwo. Zwrócił się również do młodych ludzi (którzy tego dnia przyjęli sakrament bierzmowania) zapowiadając, że potrzebne będzie ich świadectwo wiary. Poprosił ich również o nie zaniedbywanie daru łaski, jakie otrzymali w sakramencie. Msza św. zakończyła się procesją z Najświętszym Sakramentem po Barczewie, a po wspólnej modlitwie na dziedzińcu klasztornym odbył się III Franciszkański Festyn Rodzinny.