Ważny etap renowacji – zakończony

Etap renowacji kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Barczewie, dofinansowany z funduszy europejskich zakończony!

„Renowacja zabytkowego kościoła Franciszkanów p.w. św. Andrzeja w Barczewie”, która została dofinansowana  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z funduszy europejskich, pomyślnie dobiegła końca. Prace wykonała firma pana Przemysława Gorka: Gorek Restauro Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z Warszawy.

 

W imieniu wspólnoty franciszkanów w Barczewie, pragnę wyrazić wdzięczność Bogu za ogrom łask i opiekę podczas tak trudnego remontu naszego zabytkowego kościoła. Dzięki Bożej Opatrzności, ale i też dzięki wielu wspaniałym ludziom, udało nam się przeprowadzić ten etap remontu bezpiecznie do końca. Wyrażam wdzięczność osobom najbardziej zaangażowanym i wspierającym remont nieustannie: koordynator całego remontu Pani inż. Barbarze Zymon z Gdańska,  Pani adwokat Agnieszce Kowalskiej ze Szczecina oraz Ojcu Prowincjałowi Bernardowi Marciniakowi wraz z całym Zarządem Prowincji. Bóg Zapłać!

To wielkie dzieło renowacji kościoła wspierało i nadal wspiera wiele instytucji państwowych i samorządowych oraz wiele osób prywatnych – liczni Parafianie i Sympatycy, Ofiarodawcy z Polski i z zagranicy. Wyrażamy naszą ogromną wdzięczność wszystkim wspierającym nasz remont i zapewniamy o codziennej modlitwie, a w każdy 3-ci czwartek miesiąca w sprawowanej w intencji Ofiarodawców Mszy Świętej.

Pewien etap remontu dobiegł końca etap „unijny”. Jednak prace remontowe w Barczewie będą trwały nadal, wiele projektów nie zostało objętych dofinansowaniem unijnym, jak chociażby cała nawa główna kościoła, prace na zewnątrz związane z zagospodarowaniem terenu i drogą pożarową oraz wiele innych.

Wyrażamy również wdzięczność wszystkim, którzy zechcą nadal wspierać remont kościoła w Barczewie swoją modlitwą czy przekazaną ofiarą. Więcej informacji znaleźć można w zakładce PRAGNĘ WSPOMÓC

o. Dawid W. Szulca ofm