Sympozjum na temat sanktuariów franciszkańskich

KustoszeW dniach 17-18 listopada br. w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się sympozjum adresowane do kustoszy sanktuariów Konferencji Północnosłowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych. Wśród uczestników byli odpowiedzialni za kierowanie franciszkańskimi miejscami kultu w Polsce, na Ukrainie, w Czechach, Słowacji, w Niemczech i we Włoszech, w których to krajach posługują bracia należący do wspomnianej jednostki Zakonu (według przedstawionych statystyk w samej tylko Polsce pieczy braci mniejszych Kościół powierzył dwadzieścia sześć sanktuariów).

Spotkanie zatytułowane Oddziaływanie duchowości franciszkańskiej poprzez sanktuaria Zakonu Braci Mniejszych w kontekście nowej ewangelizacji, stanowiło pierwszy etap odpowiedzi na zachętę Ojca Świętego Franciszka do podjęcia z nową mocą proklamacji przesłania Ewangelii (kolejny etap ma stanowić podjęcie prezentowanych treści w praktyce duszpasterstwa w sanktuariach). Papież, cytując Biedaczynę z Asyżu, odniósł się do roli ewangelizatora: „Głoś Jezusa, a jak będzie trzeba, to także mów o Nim”. Te słowa stanowią punkt wyjścia w temacie oddziaływania charyzmatu franciszkańskiego, które powinno się dokonywać przede wszystkim przez przykład życia i obecność, która będzie niosła pokój.

Wśród zaproszonych gości – prelegentów byli przedstawiciele kurii generalnej z Rzymu – o. Massimo Tedoldi OFM, sekretarz generalny ds. Misji i Ewangelizacji oraz o. Arturo Rios Lara OFM, animator generalny ds. Ewangelizacji; z Hercegowiny przybył o. Miljenko Steko OFM (przewodniczący Prowincjałów Franciszkańskich Europy), który przybliżył fenomen sanktuarium w Medjugorje, w którym przez kilka lat pełnił rolę kustosza. O. Kasper Kaproń OFM przybliżył tematykę związaną z oddziaływaniem teologii i pobożności ludowej w krajach Ameryki Łacińskiej.

Codziennej Eucharystii, która stanowiła centrum spotkania, przewodniczyli i wygłosili słowo Boże księża biskupi krakowscy: w poniedziałek ks. bp. Jan Zając (przewodniczący komisji ds. sanktuariów przy KEP), a we wtorek o. bp. Damian Muskus OFM (do niedawna kustosz sanktuarium w Kalwarii).

Sympozjum odbyło się po raz pierwszy i stanowiło dobrą okazję do wymiany doświadczeń oraz od nawiązania współpracy między poszczególnymi sanktuariami, a kończące spotkanie wystąpienie o. Ezdrasza Biesoka OFM z Katowic naświetliło prawne aspekty posługiwania i funkcjonowania sanktuariów, które stanowią nieodłączny aspekt codzienności tego wymiaru posługi duszpasterskiej.

Owocem tego sympozjum ma być publikacja oraz mapa – przewodnik internetowy po sanktuariach franciszkańskich Konferencji Północnosłowiańskiej OFM.

Za: www.franciszkanie.com