Wieźba dachowa

nawa główna

remont kościoła

W kościele występują dwie drewniane więźby dachowe: więźba dachu nad nawą główną oraz więźba dachu nad prezbiterium. Po wykonaniu obliczeń sprawdzających oceniono ogólny stan elementów konstrukcyjnych więźb dachowych, zarówno nawy jak i prezbiterium, jako zadowalający. Wykorzystanie nośności najbardziej wytężonych elementów dla obu więźb nie przekracza 95%, a wytężenie większości elementów mieści się w 80%. W ekspertyzie z 1996r widnieje informacja o przeprowadzeniu remontu więźby dachowej nad nawą, prezbiterium oraz nad kaplicą św. Antoniego.

W czasie oględzin stwierdzono nieliczne uszkodzenia w konstrukcji obu więźb dachowych, lecz ogólny stan więźby nie budzi zastrzeżeń. W ramach remontu wymienione zostaną niektóre uszkodzone elementy więźby oraz położona zostanie nowa podłoga.

Kaplica św. Antoniego

 W lutym 2019 r. rozpoczęły się, a w następnych miesiącach były kontynuowane prace w kaplicy św. Antoniego, szczególnie skuwanie starych zawilgoconych i uszkodzonych tynków. Po rozebraniu ołtarza św. Antoniego zostały odkryte polichromie otaczające wnękę ołtarzową.