REMONT KOŚCIOŁA – jak to się zaczęło…

Zaczęło się już na początku 2017 roku, kiedy to złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich pod nazwą „Renowacja zabytkowego kościoła Franciszkanów p.w. św. Andrzeja Apostoła w Barczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dnia 10 października 2017 r. ogłoszone zostały wyniki i przyznana została dotacja unijna na remont naszego kościoła. Przyznano kwotę 5 610 640,02 zł. Koszt całego projektu wynosi 6 935 278,14 zł.

27.10.2017r.  w Olsztynie odbyło się uroczyste podpisywanie umów z Urzędem Marszałkowskim przez parafie, które otrzymały dotacje unijne. By nasz klasztor mógł podjąć się projektu z tak wysoką dotacją unijną, wymagana jest przez prawo zakonne zgoda Stolicy Apostolskiej. Ze względu na brak tej zgody, podpisanie umowy na dotację naszego remontu zostało odroczone do czasu jej uzyskania.

Ostatecznie podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na dotację unijną nastąpiło 28 czerwca 2018r.