Rekolekcje Wielkopostne

IFCzas Wielkiego Postu to szczególny czas rekolekcji. My, franciszkanie jesteśmy posłani miedzy innymi by głosić Dobrą Nowinę, by wzywać do nawrócenia i pokuty: „Nawracajcie się, i wierzcie w Ewangelię”. Sami prowadzimy rekolekcje i misje parafialne, ale również i nam głoszone są słowa Ewangelii. W naszej parafii rekolekcje wielkopostne głosił o. Daniel Szustak z Wejherowa, proboszcz, gwardian i kustosz Sanktuarium Pasyjno – Maryjnego. Jesteśmy mu wdzięczni za ten piękny czas, za modlitwę i słowa, które kierował do nas wszystkich tak w kościele parafialnym w Barczewie jak i filialnym w Jedzbarku. Wdzięczność w imieniu parafian wyraziły dzieci w Jedzbarku oraz młodzież i przedstawiciele parafian w Barczewie.