REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE

rekolekcje_Ew.11 października papież Benedykt XVI zainaugurował ROK WIARY. Związany jest on z 50. rocznicą otwarcia II Soboru Watykańskiego i zakończył się 24 listopada 2013, w uroczystość Chrystusa Króla.

 W liście apostolskim papież pisze:

Pragniemy, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją. Będzie to też dobra okazja, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharystii, która „jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc”. Jednocześnie pragniemy, żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne. Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary. Nie przypadkiem w pierwszych wiekach chrześcijanie musieli nauczyć się Credo na pamięć. Było ono ich codzienną modlitwą, aby nie zapomnieć o zobowiązaniu przyjętym wraz ze chrztem. Słowami pełnymi znaczenia przypomina o tym św. Augustyn: „Symbol świętej tajemnicy, który otrzymaliście wszyscy razem i który wyznaliście jeden po drugim, jest słowami, na których opiera się, jak na stałym fundamencie, wiara Matki-Kościoła, a fundamentem tym jest Chrystus Pan… Otrzymaliście więc i powtarzaliście to, co wiernie powinniście naśladować, co w duszy i sercu zawsze powinniście przechowywać, co powinniście na łożach waszych odmawiać, o czym myślicie na placach i miejscach publicznych, o czym także i podczas posiłków waszych nie zapominajcie, strzeżcie tego w sercu, chociaż ciało zasypia”.

Odpowiedzią na ogłoszony przez papieża ROK WIARY jest ogłoszenie przez ks. abp Wojciech Ziembę ewangelizacji naszej archidiecezji połączonej z peregrynacją obrazu Matki Miłosierdzia.

Nasza parafia będzie przeżywała rekolekcje ewangelizacyjne w dniach od 26 do 28 listopada, a następnie – 29 listopada przywitamy w naszej parafii peregrynujący obraz. Chciejmy swoim życiem i postawą chrześcijańską wpisać się w obchody Roku Wiary, przedłużając niejako jego trwanie wydarzeniami w naszej parafii. Niech ten dany nam przez Boga czas będzie dla nas okazją do pogłębienia naszej wiary, uświadomienia sobie konieczności pracy nad nią, a przez to umocnienia naszej łączności z Bogiem na drodze do zbawienia.

Rekolekcje w naszej parafii prowadzić będzie o. Szczepan Szpyra, werbista z Pieniężna. Połączone one będą ze świadectwem osób świeckich, sakramentem pokuty i pojednania oraz spotkaniem z Orędowniczką naszą przed Bogiem – Matką Miłosierdzia.

Serdecznie proszę o wygospodarowanie czasu na to niezwykłe dla nas wydarzenie, wzięcie czynnego udziału w rekolekcjach i liturgii nawiedzenia obrazu.

Serdecznie wszystkich Parafian zapraszamy.

Franciszkanie z Barczewa

Program Rekolekcji Ewangelizacyjnych i Nawiedzenia Obrazu Matki Miłosierdzia w Parafii św. Andrzeja Apostoła w Barczewie

26 – 30 listopada 2013

 

 

26 listopada 2013, wtorek:

 18.00 Rozpoczęcie rekolekcji, Hymn do Ducha Św., Nauka.

27 listopada 2013, środa:

 18.00 Spotkanie rekolekcyjne

18.30 Okazja do Spowiedzi Św.

28 listopada 2013, czwartek:

 18.00 Spotkanie rekolekcyjne

29 listopad 2013, piątek:

 16.15 Różaniec za zmarłych – nabożeństwo oczekiwania

16.45 Powitanie obrazu w naszej parafii

17.00 Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa

18.00 Czuwanie modlitewne

21.00 Apel Maryjny

30 listopada 2013, sobota:

 8.00 Msza św. poranna

9.00 – 14.00 czuwanie modlitewne

14.30 Różaniec za zmarłych z wypominkami

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.15 Suma odpustowa ku czci św. Andrzeja Apostoła patrona parafii

16.15 Zawierzenie Matce Bożej całej parafii i pożegnanie obrazu