16  NIEDZIELA ZWYKŁA
21 lipca 2024

1. W tym tygodniu w liturgii obchodzimy: w poniedziałek święto Świętej Marii Magdaleny, we wtorek – Świętej Brygidy Szwedzkiej, w środę wspomnienie Świętej Kingi, w sobotę – Świętych Anny i Joachima.

2. W czwartek 25 lipca, przypada święto Świętego Jakuba Apostoła i św. Krzysztofa. W sposób szczególny będziemy modlić się w intencji kierowców, podróżujących i pielgrzymów, którym patronują obaj święci. Błogosławieństwo kierowców i pojazdów odbędzie się w przyszłą niedzielę po każdej Mszy Św.

3. Również w przyszłą niedzielę po raz czwarty będziemy przeżywać Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych.

4. Zapraszamy na nabożeństwa wieczorne po Mszach świętych w tygodniu:
wtorek Msza Św. zbiorowa z kazaniem i nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego;
środa po Mszy Św. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;
czwartek po Mszy Św. nabożeństwo do św. Franciszka z Asyżu.

5. Dziękujemy III Róży Różańcowej i parafianom z wyznaczonych ulic za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy o przygotowanie kościoła IV Różę i parafian z ul. Ogrodowej, Południowej i Granicznej. Za dwa tygodnie prosimy V Różę i parafian z ul. Kościuszki 1 – 29 i ul. Targowej. Jak zawsze zapraszamy również osoby chętne do pomocy.

6. Dziękujemy I i V Róży oraz osobom, które przesłały na konto i przekazały osobiście ofiarę na remont kościoła, łącznie w ostatnim tygodniu 660 zł. Za wszystkie ofiary, życzliwość, modlitwę składamy serdeczne Bóg Zapłać!

7. Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka oraz pamiątkowa broszura o naszym kościele.

8. W ostatnim tygodniu do wieczności z naszej parafii odeszła + Stanisława ŻAREJKO z ul. Traugutta, lat 75. Polećmy jej duszę Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek…

Życzymy wszystkim Wam wielu łask Bożych przez ręce św. Antoniego Padewskiego i św. Bonawentury!

 


Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
 w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

 

Podpisali Członkowie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski
Jasna Góra, 2 maja 2024

Za zgodność:

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski