Odpust ku czci św. Antoniego Padewskiego

W sobotę 12 czerwca 2021r.

w wigilię liturgicznej Uroczystości Św. Antoniego Padewskiego, o godz. 12.00 odbyła się Suma Odpustowa. Ze względu na nadal panującą pandemię, podobnie jak w roku ubiegłym, w tym roku nie przybyły łosiery w formie zorganizowanej ani nie odbył się Franciszkański Festyn Rodzinny, natomiast indywidulanie i rodzinnie czciciele św. Antoniego wypełnili barczewską świątynię.

W Gościu Niedzielnym napisano o nas:

Wielki, niezwykły święty, znany w całym świecie. W prawie każdym kościele znajduje się jego obraz czy figura. To wielki dobroczyńca ubogich, przyzywamy go do odnalezienia rzeczy zagubionych, a dziś przez jego orędownictwo chcemy do dobrego Boga zanosić nasze intencje – mówił o. Dawid Szulca OFM, proboszcz.

Uroczystościom odpustowym przewodniczył o. dr Filemon Janka, wiceprowincjał Zakonnej Prowincji św. Franciszka z Asyżu. W homilii mówił m.in. o Franciszkańskim Zakonie Świeckich, który w tym roku obchodzi 800-lecie działalności. – Biedaczyna z Asyżu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi świeckich, którzy byli zafascynowani sposobem życia franciszkańskiego, zaproponował im formę życia w braterskiej wspólnocie. Źródło franciszkańskie nazywa ich „braćmi i siostrami od pokuty” – mówił o. Janka. – Świętego Antoniego prosimy o pomoc nie tylko wtedy, gdy gubi się nam portfel czy klucze, a także wtedy, gdy gubią się nam rzeczy o wiele cenniejsze: wiara, sens życia, miłość, nadzieja. Na tych sprawach św. Antoni zna się jak nikt – mówił o. Janka.    (za Gość Niedzielny)

Podczas Mszy św. dwie siostry z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich złożyły profesję wieczystą: Ewa Oryńczak i Marianna Kwaśniewska.

Na uroczystości odpustowe przybyli również przedstawiciele Bractwa Pielgrzymkowego św. Jakuba w Kętrzynie.

Na zakończenie Mszy Św. odbył się tradycyjnie obrzęd błogosławieństwa lilii – atrybutu Świętego oraz błogosławieństwo dzieci.

fot. Włodzimierz Zdaniuk