Jesteśmy klasztorem należącym do Prowincji św. Franciszka z siedzibą Kurii Prowincjalnej w Poznaniu. Pełna nazwa naszego Zakonu brzmi: Zakon Braci Mniejszych (łac.: Ordo Fratrum Minorum), choć popularnie nazywani jesteśmy Franciszkanami.

We wspólnocie barczewskiej jest nas 3 braci:

o. Dawid Wiesław Szulca OFM, przełożony domu, proboszcz, asystent lokalny wspólnoty FZŚ przy kościele klasztornym, ojciec duchowny dekanatu Barczewo;

o. Albin Marcin Łyda OFM, zastępca przełożonego, asystent regionu olsztyńskiego wspólnot FZŚ;

o. Dacjusz Roman Pyszka, stacjonariusz.