Nowy ministrant

Podczas uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 21.11.2021 r., po 9 miesiącach formacji przygotowawczej, do grona służby liturgicznej dołączył nowy ministrant Maciej Krawczyński. Wcześniej odbył się egzamin pod przewodnictwem ojca Albina opiekuna Służby Liturgicznej, diakona Aureliusza i ministrantów starszych, który oczywiście Maciej przeszedł pomyślnie. Podczas tego testu wykazał się umiejętnością nazwania paramentów, strojów liturgicznych i wielu innych rzeczy. Podczas błogosławieństwa nowego ministranta został odczytany następujący tekst modlitwy:

Panie Jezu Chryste! Ty wołasz nas do służby liturgicznej. Spójrz na dobre nasze chęci.  Umacniaj naszą wolę. Zachowaj od zniechęcenia. Szczególnie prosimy Cię Panie Jezu, pomnażaj naszą pobożność i strzeż nas przed lenistwem. Pobłogosław naszym rodzicom i wychowawcom, aby dopomogli nam dobrze przygotować się do pełnienia zaszczytnej służby przy ołtarzu.

o. Albin