Nowy Minister Prowincjalny

Nowy ProwincjałO. Dr Bernard Jarosław Marciniak OFM

Studiował w WSD franciszkanów we Wronkach. Po święceniach kapłańskich (2003) przez rok był wikariuszem parafii pw. św. Antoniego w Jarocinie. W latach 2004-2006 odbył studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła w KUL. W latach 2006-2011 studiował literaturę i teologię wczesnochrześcijańską na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Od 2011 roku jest rektorem Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu oraz wykładowcą w WSD franciszkanów we Wronkach. Wykłada język łaciński język grecki, język włoski, patrystykę i aleksandryjską interpretację Biblii oraz dialog chrześcijańsko-żydowski. Od 2012 do 2016 roku pełnił urząd definitora Prowincji św. Franciszka z Asyżu z siedziba w Poznaniu. Od 2013 roku pełni funkcje dyrektora Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Dnia 12 maja 2016 roku został wybrany Ministrem Prowincjalnym naszej Prowincji św. Franciszka z Asyżu.