Harmonogram wydarzenia

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń – zapisz się na poszczególne atrakcje podczas wydarzenia w punkcie informacyjnym (niebieski namiot przy wejściu do kościoła). Ilość miejsc ograniczona!

18:00 Przywitanie uczestników i przekazanie szczegółów o wydarzeniu.

18:10 Rozpoczęcie zwiedzania kościoła z przewodnikiem (2 tury po 40 min: 18:10, 19:00)

18:30 Otwarcie stanowiska Poszukiwaczy Skarbów. Zabawa dla dzieci – odnajdź swój własny skarb!

18:40 Rozpoczęcie zwiedzania krypty w małych grupach (5 tur po 10 min: 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00)

18:40 Rozpoczęcie konkursu z nagrodami: Wędrówka szlakami kodów QR (dodatkowe informacje poniżej)

ok. 20:00 Zakończenie


 

O konkursie z nagrodami

Do udziału zapraszamy wszystkich. Możesz wystartować indywidualnie lub w grupie nawet do 5 osób. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie telefonu z dostępem do Internetu i możliwością odczytywania kodów QR. Każdy z uczestników będzie miał za zadanie odpowiedzieć na pytania w możliwie najkrótszym czasie. Informacje do odpowiedzi umieszczone są m.in. w treściach zawartych w kodach QR, rozmieszczonych w różnych miejscach kościoła i na zewnątrz.

Każda prawidłowa odpowiedź to 1 pkt. Trzy najlepsze czasy otrzymają w kolejności: 3, 2, 1 pkt. Nagrody główne otrzymają 2 drużyny z największą ilością punktów. Rozwiązanie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi na koniec spotkania ok. godz. 20:00.