Wielka mobilizacja sprzętu firmy Keller Polska

We wtorek 23 kwietnia 2019 r., już od godziny 7.00, kiedy pojawił się na placu klasztornym ogromny dźwig, rozpoczęło się rozładowywanie kolejnych ciężarówek, które przywoziły poszczególne elementy sprzętu do prac wzmacniania podłoża pod fundamentami naszego zabytkowego kościoła. Prace, choć przebiegały bardzo sprawnie, trwały cały dzień i połowę kolejnego.