KOLĘDA – WIZYTA DUSZPASTERSKA 2021

Drodzy Parafianie! Przed nami kolęda – wizyta duszpasterska. Z wiadomych powodów nie może się ona odbyć w tym roku w formie tradycyjnej. Stąd też chcemy zaproponować 3 warianty tegorocznej kolędy. Każdy z Was niech dokona wyboru w absolutnej wolności, bez żadnego nalegania i nacisku. Niech nikt nie poczuje się dyskryminowany, że odczuwa naturalny lęk przed chorobą. Wybór któregoś z poniższych wariantów będzie przez nas, duszpasterzy, zrozumiały i całkowicie zaakceptowany.   

  1. SPOTKANIE RODZIN POSZCZEGÓLNYCH ULIC I WIOSEK
    NA MSZY ŚW. KOLĘDOWEJ W KOŚCIELE

Podczas Mszy św. będzie miała miejsce modlitwa za Wasze domy, Rodziny. Następnie błogosławieństwo Waszych Domów, rozdanie tradycyjnych obrazków z modlitwą kolędową i list Księdza Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego zawierający modlitwę błogosławieństwa domu. W kościele będzie przygotowana święcona woda w buteleczkach, którą otrzymacie, aby po powrocie do domu pokropić nią Wasze domy, mieszkania. A podczas rodzinnej modlitwy spłynie na Was otrzymane w kościele błogosławieństwo na Nowy Rok. Złożona z tej okazji ofiara kolędowa będzie przeznaczona na remont naszego kościoła. Za każdą złożoną na ten cel ofiarę wyrażamy z serca płynące: „Bóg zapłać”!

Msze Św. kolędowe rozpoczniemy od 4 stycznia i odprawiać je będziemy o godz. 18.00. Plan podany jest w gablotce i na naszej stronie internetowej.      

  1. KOLĘDA W DOMU NA WYRAŹNE ZAPROSZENIE RODZINY

Jeśli Rodzina uzna, że spotkanie z kapłanem w domu powinno się odbyć normalnie, prosimy o wypełnienie specjalnego zaproszenia i przekazanie go w nieprzekraczalnym terminie do niedzieli 3 stycznia włącznie, osobiście lub na tacę w kościele. Zaproszenie można albo wydrukować ze strony internetowej albo zabrać je z kościoła. Są one wyłożone na stolikach pod chórem i w kruchcie kościoła. Zaproszenia przekazywane ustnie, telefonicznie, SMS lub mailem nie będą mogły być honorowane. Jako duszpasterze musimy mieć wyraźny dokument podpisany przez Rodzinę w razie kontroli ze strony władz sanitarnych.

  1. KOLĘDY W TYM ROKU W NASZYM DOMU NIE BĘDZIE

Jeśli Rodzina uzna, że spotkanie z kapłanem w domu i spotkanie w kościele rodzi uzasadniony lęk i obawę przed zarażeniem, prosimy ze spokojnym sumieniem, bez wyrzutów sumienia podjąć taką decyzję. Jest to absolutnie zrozumiałe i akceptowane tak jak wciąż obowiązująca dyspensa od niedzielnej Mszy św. dla chorych, zarażonych, na kwarantannie i dla obawiających się przez ryzykiem zarażenia.      

Rekomendujemy pierwszą formę – spotkania w kościele. Na wyraźne zaproszenie kapłana przez rodzinę – odwiedzimy domy z zachowaniem wszystkich środków ostrożności. Wypełnione i podpisane zaproszenia przekazujemy do niedzieli 3 stycznia 2021r.

                                                                Franciszkanie z Barczewa