Prelekcja o Kardynale Batorym

Prelekcja_BatoryPrelekcja o Kardynale Andrzeju Batorym w Barczewie

Barczewo w tym roku obchodzi swe 650 urodziny. W całym roku jubileuszowym zaplanowano szereg różnych wydarzeń. Jednym z nich, związanych z naszym zabytkowym kościołem była prelekcja na temat „Kardynał Andrzej Batory a Franciszkanie w Barczewie”, którą wygłosił 15 marca br. nasz współbrat o. dr Honorat Rzepka, gwardian klasztoru w Miłakowie. Prelekcję poprzedziła Msza Św., pod przewodnictwem o. Honorata, podczas której, prelegent wygłosił Słowo Boże o św. Antonim Padewskim.

W prelekcji o. Honorat przedstawił najpierw krótką historię kardynała Andrzeja, który był bratankiem króla polskiego Stefana Batorego, następnie wyjaśnił dlaczego Batory sprowadził franciszkanów do Barczewa, przedstawił jego zasługi dla franciszkanów oraz miasta Barczewa. W kolejnym punkcie prelegent przedstawił historię łosierów (pieszych pielgrzymek), do św. Antoniego, który czczony jest w barczewskim kościele od czasu, gdy kardynał Andrzej Batory dobudował boczną kaplicę i umieścił w niej ołtarz z cudownym obrazem, ponieważ sam miał wielką cześć do naszego świętego. Z prelekcji dowiedzieliśmy się, że w tym czasie w Barczewie i okolicach panowała straszna epidemia, w wyniku której wiele osób zmarło. Od czasu, gdy w barczewskim franciszkańskim kościele znalazł się obraz św. Antoniego i liczni wierni zaczęli się u jego stóp modlić, nikt więcej nie umarł a epidemia ustała. Cud przypisano św. Antoniemu i od tego czasu do bocznej kaplicy z cudownym obrazem zaczęły przybywać rzesze wiernych, wypraszając u św. Antoniego potrzebne łaski. Na koniec prelegent przedstawił również informacje o istniejącym w tamtym czasie w Barczewie Bractwie św. Antoniego, które miało za cel szczerzenie kultu św. Antoniego a także cele charytatywne.