Dyspensa do 19 kwietnia

DYSPENSA
Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego
dla wszystkich wiernych Archidiecezji Warmińskiej
od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej
do 19 kwietnia 2020 r.

W związku z przedłużającym się stanem epidemii w Polsce, stosując się do obowiązujących wskazań organów państwowych i służb sanitarnych, udzielam wszystkim wiernym na terenie Archidiecezji Warmińskiej, dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej (zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) do 19 kwietnia br. włącznie, z zachowaniem III przykazania Dekalogu: „Pamiętaj, aby dzień święty święcić”.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

Abp Józef Górzyński
METROPOLITA WARMIŃSKI

 

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2020 r.