Dom Zakonny w Barczewie Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce uzyskał dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko mazurskiego na projekt pn.: „Renowacja zabytkowego kościoła Franciszkanów p.w. św. Andrzeja w Barczewie”

Nr umowy: RPWM.06.01.01-28-0033/17-00

Cel projektu: Utworzenie w Barczewie miejsca o znaczeniu kulturalnym i włączenie go w wachlarz produktów turystycznych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez utworzenie przestrzeni muzealno-wystawienniczej we wnętrzach odrestaurowanego kościoła pw. Św. Andrzeja.

Planowane efekty:

  • Poprawa stanu technicznego obiektu sakralno-kulturowego.
  • Zwiększenie dostępności infrastruktury, w tym dla osób niepełnosprawnych.
  • Poprawa atrakcyjności Barczewa.
  • Poprawa atrakcyjności regionu.
  • Zwiększenie liczby osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objętego wsparciem.

Wartość projektu:  6.935.278,14 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5.610.640,02 PLN