Z jakże wielką radością głoszę wam:

Chrystus zmartwychwstał!

 Chciałbym, aby ta wieść dotarła do każdego domu, każdej rodziny, zwłaszcza tam, gdzie jest najwięcej cierpienia, do szpitali, do więzień… 

Chciałbym przede wszystkim, aby dotarła ona do wszystkich serc, bo tam Bóg pragnie zasiać tę Dobrą Nowinę: Jezus zmartwychwstał, jest nadzieja dla Ciebie, nie jesteś już pod panowaniem grzechu, zła! Zwyciężyła miłość, zwyciężyło miłosierdzie! 

(papież Franciszek)

Drodzy Parafianie, Sympatycy Dobroczyńcy naszego kościoła i klasztoru!

Niech te święta będą czasem miłości, radości i głębokiej zadumy nad Tajemnicą Zmartwychwstania. Niech będą czasem dzielenia się dobrem, pięknem, miłością i … Bogiem. Bogiem, który daje życie prawdziwe, sensowne i wieczne, który sprawia, że wszystko w Nim staje się nowe, czyste, przepełnione miłością i tym prawdziwym pięknem, którego świat pojąć i ogarnąć nie może. Niech Zmartwychwstały Chrystus prowadzi bezpiecznie przez życie, udzieli potrzebnych w tym życiu łask a w życiu przyszłym obdarzy szczęściem wiecznym.

Życzą franciszkanie z Barczewa
o. Dawid, o. Christian i o. Albin