Wzmacnianie gruntu pod fundamentami, Keller Polska, etap II

2019 - wrzesień - Mobilizacja sprzętu

Przez cały dzień 3 września trwała tzw. Mobilizacja sprzętu firmy Keller Polska – prace związane z przygotowaniem sprzętu i maszyn do wykonania wzmacniania podłoża pod fundamentami – tym razem od wewnętrznej strony ścian kościoła.

Wzmacnianie gruntu

Od porannych godzin następnego dnia, rozpoczęły się prace. Na początek wykonano wzmocnienie ścian fundamentowych kaplicy św. Antoniego od zewnętrznej strony, ponieważ okazało się, że kaplica z kryptą nie ma fundamentów tak mocnych jak inne ściany kościoła. Trzeba było wzmocnić grunt specjalnymi zaporami i prowadzić prace tak, by nie uszkodzić ścian krypty, dlatego zdecydowano, że najpierw wzmocnione zostaną przypory krypty, a ściany po przygotowaniu specjalnego zabezpieczenia. Specjalny projekt zabezpieczenia ścian krypty przygotował dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM.       
Następnie rozpoczęto prace wewnątrz kościoła. Do świątyni po specjalnie przygotowanej platformie wprowadzono sprzęt wiertniczy do tworzenia kolumn. Wiertnica połączona była z całym zapleczem na placu klasztornym długimi wężami, którymi wprowadzano mieszankę betonu pod fundament kościoła. Wszystkie prace II etapu trwały do 10 października 2019 r.

Podsumowanie

Prace wzmacniania gruntu pod fundamentami kościoła, zostały wykonane metodą iniekcji strumieniowej „jet grouting”. W metodzie tej wykorzystuje się wysokoenergetyczny strumień płynu do wytworzenia scementowanego gruntu
w postaci kolumn. Proces ten zaczyna się od wkręcenia monitora iniekcji wysokociśnieniowej na zaprojektowaną głębokość. Poprzez dysze w monitorze pod wysokim ciśnieniem (400 at.) wydostaje się zaczyn cementowy, który wycina
i miesza grunt w trakcie wyciągania oraz obracania monitora. W ten sposób powstają kolumny, które każdorazowo projektuje się na określoną wytrzymałość.

W ten sposób wykonano łącznie 184 kolumny podchwytujące fundamenty kościoła tak z zewnątrz jak i od wewnątrz. Łączna długość wiercenia wyniosła 1459.33 m, wykonano 1280,02 m.b. iniekcji kolumn pod fundamentami wzmacnianego obiektu. Prace pochłonęły około 1200 ton cementu.