Remont zakrystii, etap I

We wrześniu i październiku 2019 roku, przeprowadzono roboty remontowo – budowlane zakrystii stanowiącej jednocześnie łącznik pomiędzy kościołem a Domem Zakonnym. Wykonano remont dachu i stropu nad parterem. Drewniana więźba dachowa została częściowo wymieniona, wzmocniona i zabezpieczona. Pokrycie dachowe z blachy wymieniono na pokrycie z dachówki ceramicznej.

Remont dachu obejmował:

 • Wymianę elementów konstrukcyjnych
 • Dezynsekcję, dezynfekcję i impregnację ogniochronną więźby i deskowania.
 • Odeskowanie połaci.
 • Montaż łat i kontrłat.
 • Pokrycie dachu dachówką ceramiczną esówką.
 • Wykonanie rynien, rur spustowych.
 • Wykonanie obróbek blacharskich.

 

Remont stropu nad parterem obejmował:

 • Wymianę drewnianych belek.
 • Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł.
 • Dezynsekcję, dezynfekcję i impregnację ogniochronną desek płyt, bali i krawędziaków.
 • Okładziny stropów.
 • Obudowa elementów konstrukcji płytami
 • Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe
 • Wykonanie podłogi

Remont wykonała firma Krzysztofa Tomczyka z Barczewa.