Wielki Post

nawracajcie_sie„Posypanie głów popiołem to apel o zmianę życia” (Bł. Jan Paweł II)

W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne, na które zapraszamy:

W piątki Droga Krzyżowa o godz. 16.30,
w niedziele Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym również o godz. 16.30 a po nich Msza św.
W Jedzbarku Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o godz. 18.00.

„W Środę przed I Niedzielą Wielkiego Postu wierni, przyjmując popiół, wkraczają w czas ustanowiony dla wewnętrznego oczyszczenia. Ten znak pokuty, wyrosły z tradycji biblijnej i aż do naszych czasów zachowany w zwyczaju Kościoła, oznacza sytuację człowieka grzesznego, który wyznając na zewnątrz swoją winę wobec Pana, ujawnia gotowość wewnętrznego oczyszczenia, powodowany nadzieją, że Pan dla niego będzie łaskawy. Tym znakiem rozpoczyna on drogę nawrócenia, której metą będzie sprawowanie sakramentu pojednania w dniach przed Paschą. Błogosławieństwo i posypanie popiołu odbywa się w czasie Mszy albo poza Mszą. W tym ostatnim przypadku jest poprzedzone Liturgią słowa i kończy się modlitwą wiernych.

Środa Popielcowa jest w całym Kościele dniem pokuty, w którym obowiązuje zachowanie wstrzemięźliwości i postu. (fragment listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych, wydany przez Kongregację Kultu Bożego 16 stycznia 1988 r.)