Wzmacnianie podłoża pod fundamentami, Etap I.

Na podstawie specjalistycznych ekspertyz i wielu badań wykazano konieczność wzmocnienia podłoża pod fundamentami naszego kościoła.

Jako optymalne rozwiązanie w przypadku zabezpieczenia fundamentów kościoła pw. św. Andrzeja w Barczewie, wybudowanego w latach 1380–1390 została wybrana metoda iniekcji strumieniowej jet grouting. Prace geotechniczne zostały powierzone firmie Keller Polska. XIV-wieczni wykonawcy obiektu zaprojektowali jego fundamenty na głębokości około 1,8–2 m. Do ich wykonania wykorzystano głazy narzutowe, które posadowiono w warunkach gruntów nasypowych pochodzenia antropogenicznego. W efekcie nierównomiernego osiadania obiektu wystąpiły zarysowania murów oraz sklepienia kościoła. Ściana szczytowa prezbiterium wykazywała przemieszczenia poziome do 23 cm na zewnątrz. Zanim rozpoczęto wzmacnianie gruntu, zabezpieczono ściany prezbiterium (za pomocą stalowego ściągu) i ściany kościoła. Zrobione zostały także odkrywki fundamentów.

W przypadku zastosowania iniekcji jet grouting wykorzystuje się wysokoenergetyczny strumień płynu do wytworzenia scementowanego gruntu w postaci kolumn. Proces ten zaczyna się od wkręcenia monitora iniekcji wysokociśnieniowej na zaprojektowaną głębokość. Poprzez dysze w monitorze z dużą prędkością wydostaje się zaczyn cementowy, który wycina i miesza grunt w trakcie wyciągania oraz obracania monitora. W ten sposób powstają kolumny, które każdorazowo projektuje się na określoną wytrzymałość.

Czytaj więcej na: https://inzynieria.com/geoinzynieria/artykuly/58069,wzmacnianie-podloza-gruntowego-pod-obiektami-zabytkowymi © inzynieria.com

24 kwietnia 2019 r. o godz. 8.00 pojawił się na placu klasztornym pierwszy cementowóz, który wtłoczył do specjalnego silosu ok 17 ton cementu. Po nim dojeżdżały kolejne, które dowoziły suchy cement. Historyczne prace wzmacniania podłoża pod fundamentami rozpoczęto ok godz. 15.00, kiedy to wykonano pierwszą kolumnę pod fundamentem ściany południowej prezbiterium. W następnym dniu zebrała się specjalna komisja konserwatorska z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, która śledziła prace tworzenia pierwszych kolumn. W pierwszym etapie prac, który trwał od 24.04 do 28.05.2019r. firma Keller Polska wykonała kolumny pod fundamentami wszystkich ścian od zewnętrznej strony kościoła.