Stan remontu na lipiec 2021 r.

Dzięki Bożej Opatrzności

i wielu wspaniałym ludziom, udało nam się już bardzo dużo wykonać w ratowaniu naszej pięknej zabytkowej świątyni. Na ukończeniu jest renowacja elewacji północnej, do której dawnej przylegał nieistniejący już budynek starego klasztoru.

Po stronie wchodniej zakończono remont fundamentów i drenaż ochronny ściany wschodniej kościoła, zakrystii i średniowiecznego muru obronnego miasta.

Prezbiterium

Zakończono już naprawę sklepienia, na ukończeniu są ściany boczne. Ołtarz główny został przesunięty w jego pierwotne miejsce – przy ścianie wschodniej. Przed nami jego konserwacja a także remont krypty pod prezbiterium i posadzki. W renowacji są stalle północne, a południowe czekają na montaż po zakończeniu prac w prezbiterium.

Trwają również prace konserwatorskie w kaplicy św. Antoniego.

Elewacja południowa

otrzymała już swój laserunek w kolorze różu barokowego. W renowacji są okna, rozpoczęły się prace przy fundamentach – stopniowe odsłanianie fundamentów, usuwanie naddatku technologicznego kolumn wzmacniających grunt pod fundamentami, spoinowanie kamieni, izolacja, drenaż ochronny.

Elewacja zachodnia

Elewacja zachodnia otrzymała swój pierwotny kolor "piaskowy". Herb franciszkański, emblematy w medalionach oraz napis HONOR S. ANDRÆ zostały odnowione i pozłacane. Do ukończenia całej elewacji pozostało jeszcze odnowić i zamieścić krzyż na szczycie, po bokach emblematy ozdobne oraz figury świętych w niszach.
Dziękujemy serdecznie wszystkim za dotychczasowe wsparcie
Franciszkanie z Barczewa

Więcej zdjęć można zobaczyć