REMONT KOŚCIOŁA - Remont dachu

W kwietniu i maju 2019 r. wykonano prace: demontaż istniejącego pokrycia dachowego, zdjęcie starych dachówek, przygotowanie do zakładania w całości nowego pokrycia dachowego wszystkich połaci – nad nawą, prezbiterium, kaplicą i kruchtą, zakładanie nowych łat.