Obłóczyny ministrantów

MinistranciW dniu 25 maja 2014r. podczas niedzielnej Eucharystii o godz.12.00 ministranci z naszej parafii św. Andrzeja Apostoła przy Klasztorze franciszkanów obchodzili swoje święto. Do grona ministrantów została przyjęta kandydatka Kinga Lamperska, która złożyła przysięgę ministranta przed ojcem Dawidem gwardianem i proboszczem,oraz opiekunem ministrantów ojcem Hadrianem i całą społecznością Kościoła. Kinga otrzymała także nowy strój ministrancki brązowy habit. Uroczyście poświęcił go i założył jej o. Gwardian. Pozostali ministranci Agnieszka Łysek, Marta Dziekanowska, Krystyna Kińska, Filip Gorczyca i Wiktor Szachnowicz odnowili swoje przyrzeczenia ministranta i także otrzymali poświęcone nowe habity ministranckie. Wszyscy z wielkim przejęciem przeżyli tą uroczystość a ministranci byli uradowani że mogą służyć Bogu i ludziom przy ołtarzu Chrystusowym w nowych strojach. Życzymy im dobrej służby i zachęcamy aby też inne dzieci odkrywały swoje powołanie do bycia ministrantem. Służmy Bogu z radością.

o. Hadrian opiekun ministrantów.