Niedziela Misyjna

Niedziela MisyjnaChoć w październiku w całym kościele obchodzimy Niedzielę Misyjną, to w naszej parafii przeżywaliśmy ją już w maju, kiedy to gościliśmy misjonarza z Afryki: ks. Marka Kowalskiego – salezjanina oraz wolontariusza Sanza Mulanga z Konga. Misjonarze, głosili Słowo Boże, opowiadali o pracy na misjach i dawali piękne świadectwa – szczególnie Pan Sanza Mulanga – „Janek” (tak chciał być w Polsce nazywany). Po Mszach św. nasi goście przed kościołem rozprowadzali publikacje misyjne i przeróżne wyroby przywiezione z Afryki.