Nabożeństwo za Zmarłych

trumnyZapraszamy na specjalne Nabożeństwo za Zmarłych, które oprawione będzie w poniedziałek 1o listopada 2014 r. po Mszy św. o godz. 17.00 z pokropieniem i modlitwą przy trumnach złożonych w krypcie naszego kościoła pod kaplicą św. Antoniego, zawierających szczątki wykopane na dawnym cmentarzu klasztornym podczas rewitalizacji miasta. Naszym modlitwom będzie towarzyszyła Schola Gregoriańska braci kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego we Wronkach. Serdecznie zapraszamy.