Duchowa Adopcja

Duchowa_AdopcjaDuchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.
Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

W naszym kościele 25 marca br, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia – odbyło się uroczyste podjęcie duchowej adopcji dziecka poczętego.