Boże Ciało 2014

Boże Ciało 2014Już tradycyjnie w Uroczystość Bożego Ciała obie barczewskie parafie św. Andrzeja i św. Anny wspólnie przeżywały procesję z Najświętszym Sakramentem ulicami naszego miasta. Z licznie zgromadzonymi wiernymi modliliśmy się przy czterech ołtarzach przygotowanych przez obie parafie. Na zakończenie procesji przy czwartym ołtarzu przygotowanym na placu przykościelnym św. Anny, kazanie wygłosił ks. dziekan Marek Paszkowski.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia Uroczystości Bożego Ciała, szczególnie niosącym chorągwie, sztandary, dzieciom sypiącym kwiatki, ministrantom, organistom, strażakom za niesienie baldachimu, policji i straży miejskiej za zabezpieczenie procesji a także budowniczym ołtarzy. Bóg zapłać!