Błogosławionych Świąt!

gloria„A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”.    

Mt 1, 22-23

Drodzy Parafianie, Sympatycy naszego Kościoła i Klasztoru, Drodzy Internauci.

Tajemnica Bożego Narodzenia niech ubogaci Was łaską, napełni pokojem i radością, a blaskiem swym niech oświeca wszystkie dni Nowego Roku 2015.

życzą franciszkanie z Barczewa