Bierzmowanie

Uroczystość Bierzmowania

W czwartek 10 czerwca 2021 r. odbyło się Bierzmowanie młodzieży naszej parafii. Szafarzem sakramentu Bierzmowania był Prowincjał naszej Zakonnej Prowincji św. Franciszka z Asyżu, o. dr Bernard Marciniak z Poznania, który udzielił tego sakramentu 7 młodym ludziom. Do tej uroczystości przygotowywał młodzież o. Albin Łyda. Niech Duch Święty, którego otrzymali, umocni ich do mężnego wyznawania wiary, i postępowania według jej zasad.

fot. Włodzimierz Zdaniuk